skip to Main Content
508 03 02 01 biuro@polanowski.com.pl

Szkolenie NKS jest przeznaczone głównie dla uczestników z praktyką operacyjną na rynku nieruchomości mieszkaniowych, ponieważ wiele okoliczności przedstawię właśnie w kontekście przeciwieństwa do rynku mieszkaniowego. Doświadczenie w zakresie nieruchomości komercyjnych jest oczywiście mile widziane 🙂

Najbliższy termin: 07 listopada 2018 r. (środa), Warszawa

Termin: 07 listopada 2018, Warszawa !!! BRAK MIEJSC !!!
CENA PROMOCYJNACENA REGULARNA
przy zapisach do 31 październikaprzy zapisach po 31 pażdziernika
220 zł250 zł
Ceny obejmują VAT.

Zakres tematyczny

WPROWADZENIE DO POJĘCIA “NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA”

Podstawowe rodzaje i charakterystyka nieruchomości komercyjnych: nieruchomości biurowe (Office), handlowe (Retail), magazynowe (Warehouse & Logistics), przemysłowe (Industrial), hotelowo-wypoczynkowe (Hotel & Leisure). Nieruchomości mieszkalne jako nieruchomości komercyjne.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH VS. RYNEK NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

Podobieństwa i różnice w dokonywaniu transakcji mieszkaniowych i komercyjnych oraz w funkcjonowaniu firm zajmujących się tymi segmentami rynku. Przebieg i chronologia typowej transakcji komercyjnej. Udział pośrednika i innych specjalistów rynku nieruchomości na poszczególnych etapach transakcji komercyjnej.

CHARAKTERYSTYKA RÓŻNYCH RODZAJÓW NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

Różnice funkcjonalne pomiędzy poszczególnymi rodzajami nieruchomości komercyjnych: obiektami biurowymi, handlowymi, logistycznymi, przemysłowymi i hotelowymi. Aspekty wysokości budynków i bryły architektonicznej, lokalizacji względem ośrodków miejskich, wysokości i struktury czynszów, ukierunkowania na użytkowników, miejsc parkingowych i ich dostępności, intensywności zabudowy, wielkości powierzchni wspólnych oraz dostępności.

BUDYNKI BIUROWE (OFFICE)

Klasyfikacja, tzw. obiekty klasowe (klasa A, B) i pozaklasowe (klasa C, D), kryteria zaliczania do poszczególnych klas. Klasyfikacja inwestorska obiektów: klasa inwestycyjna, instytucjonalna i spekulacyjna. Umowy najmu i przednajmu (pre-let) w budynkach biurowych. Zróżnicowanie warunków najmu w zależności od klasy budynku: preferencje oraz pozycje umowne właścicieli i najemców, kategorie najemców.

SZCZEGÓLNE ASPEKTY NAJMU POWIERZCHNI BIUROWYCH

Zachęty dla najemców, stabilność najmu, okres trwania umowy i możliwość wypowiedzenia, określanie czynszu i innych opłat (czynniki wpływające na wysokość, waloryzacja, koszty eksploatacyjne, udział w powierzchniach wspólnych, opłaty za usługi dodatkowe), depozyty gwarancyjne i formy ich wnoszenia, powierzchnie wspólne, miejsca parkingowe, ubezpieczenia, złożoność umowy i załączniki.

CENTRA I OBIEKTY HANDLOWE (RETAIL)

Rodzaje i charakterystyka, generacje centrów handlowych i aktualne trendy. Znaczenie najemców kluczowych, tzw. Anchors. Tworzenie profili najemców (Tenant Mix) i zarządzanie najmem. Organizowanie się najemców. Objętość umowy najmu, typowe załączniki, funkcja normatywna, informacyjna i prewencyjna umowy.

WARUNKI NAJMU W CENTRACH HANDLOWYCH

Definiowanie przedmiotu najmu. Okres najmu. Czynsz podstawowy i obrotowy. Ubezpieczenia. Koszty eksploatacyjne. Przenoszenie uprawnień wynikających z umowy najmu oraz wstępowanie w te uprawnienia, możliwość podnajmu lub wspólnego zajmowania powierzchni. Standardy plastyczne i oznakowanie lokali handlowych. Wykończenie lokalu dla potrzeb najemcy, prawo do dokonywania modyfikacji i ulepszeń w wynajmowanym lokalu. Otwarcie nowego centrum handlowego.

NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWE I LOGISTYCZNE (WAREHOUSE & LOGISTICS)

Pełnione funkcje (magazynowa, sortownicza, kompletacyjna, dystrybucyjna) i aspekty lokalizacyjne. Aspekty konstrukcyjne i środowiskowe. Typowe parametry, standardy wykończenia i wyposażenia. Najem obiektów logistycznych.

OBIEKTY HOTELARSKIE (HOTELS & LEISURE)

Pojęcie nieruchomości hotelowej i hotelu jako przedsiębiorstwa. Kategoryzacja obiektów hotelarskich. Źródła przychodów. Czynniki wpływające na cenę. Motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska, pola biwakowe. Inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie, np. pokoje gościnne, kwatery prywatne, mieszkania wakacyjne, domki letniskowe, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, pola namiotowe.

NIRUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWE I POPRZEMYSŁOWE (INDUSTRIAL)

Aspekty fizyczne: obszar gruntu, powierzchnia użytkowa budynków, zagospodarowanie terenu, różnorodne, często nietypowe obiekty z infrastrukturą towarzyszącą, ocena funkcji i technologii, stan techniczny, zanieczyszczenie środowiska. Aspekty ekonomiczne: koszty posiadania nieruchomości, a także ewentualnej rozbiórki obiektów i rekultywacji terenu, problemy strukturalne. Kierunki przekształceń: modernizacja, zmiana funkcji, rozbudowa, rozbiórka, przekazanie do zasobu publicznego.

SZCZEGÓLNE ELEMENTY TRANSAKCJI KOMERCYJNEJ

List intencyjny (LOI – Letter of Intent), umowa o poufności (NDA – Non Disclosure Agreement), deklaracja poufności, szczegółowy audyt nieruchomości (DD – Due Diligence), protokół uzgodnień (MOU – Memorandum of Understanding). Cele, funkcje, forma, treść oraz tryb sporządzania tych dokumentów.

ANALIZA RYNKU DLA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

Określanie zasięgu rynku pod względem przedmiotowym i przestrzennym. Definiowanie „podobieństw” oraz wskaźniki umożliwiające dokonywanie porównań nieruchomości znajdujących się na rynku. Określanie cen i czynszów na rynku nieruchomości komercyjnych. Główne czynniki cenotwórcze w przypadku poszczególnych rodzajów nieruchomości. Analiza dochodowa jako podstawowy element weryfikacji ceny.

Termin: 07 listopada 2018, Warszawa !!! BRAK MIEJSC !!!
CENA PROMOCYJNACENA REGULARNA
przy zapisach do 31 październikaprzy zapisach po 31 pażdziernika
220 zł250 zł
Ceny obejmują VAT.

Zapisy


Dane do przelewu opłaty za warsztaty:

polanowscy.pl spółka z o.o.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
91 1140 1010 0000 3706 9100 1001
mBank Oddział Korporacyjny w Warszawie

Back To Top